Ankara: Madalyonun Öteki Yüzü

Orhun Bilben, Cantuğ Kurtoğlu – 5/12/2016

Değerli koleksiyonseverler, resimde gördüğümüz İstiklal Madalyası Kurtuluş Savaşı’nda, kahraman şehit ve gazilerimize verilmiştir. Aynı zamanda, sivillere ve o dönemdeki milletvekillerine verilmiştir. Madalyanın ön yüzünde Meclisin açılış tarihi olan 23 Nisan 1336 tarihi yer almaktadır. Tarihin bu şekilde yazmasının nedeni bir tarafının (23 Nisan) miladi takvime göre diğer tarafının (1336) rumi takvime göre yazılmış olmasıdır.
Ön yüzdeki motifleri incelediğimizde bulutların altında sağa sola doğru yürüyen ve iki öküzün çektiği bir kağnı arabası ve bir köylü kadın vardır. Dikkatli baktığımız zaman bunların Kurtuluş Savaşı’nın simgesi olduğunu anlıyoruz.
Madalyanın arka yüzünde yukarı doğru bakan ay yıldızla çevrilmiş olarak Misak-ı Milli sınırlarını gösteren Türkiye haritası vardır. Haritaya dikkatli baktığımızda ise ayrıntıyı hemen keşfediyoruz. Haritada Ankara’nın yeri bir yıldızla işaretlenmiştir. Bu yıldız adeta Ankara’nın Türkiye’nin kalbi olduğunu gösterir. Ayrıca yıldızdan çıkan yedi ışın, haritanın değişik yönlerine ulaşır, birisi Kars, diğeri Edirne’ye kadar ulaşır. Her Ankaralı için bu İstiklal Madalyası bir gurur vesilesi olarak günümüzde hala büyük önem taşımakta ve Kurtuluş Savaşı hislerini canlandırmaktadır.