Ankara’dan Polifonik Sesler: Türkiye Çok Sesli Korolar Birliği

Merhaba Sanatseverler,

Bu hafta Ankara’da dinleyebileceğiniz ve eğitimini alabileceğiniz bir özel koro olan Türkiye Çok Sesli Korolar Derneği‘ni sizlerle paylaşacağız. Ankara’da 1989’da kurulmuş olan bu dernek bünyesindeki çeşitli korolarda 6 yaşından başlayarak yetişkinlere kadar farklı yaş aralıklarında ve sadece Türkiye’den değil dünyanın dört bir yanından farklı kültürlerden insanları barındırıyor. Bünyesindeki tüm korist ve şeflerin gönüllü çalıştığı, kurulduklarından bu yana gerçekleştirdikleri ve katıldıkları organizasyonlarla toplumumuza pek çok faydası dokunmuş olan Türkiye Polifonik Korolar Derneği’ni biraz daha yakından tanıyalım.  Ancak önce polifonik müzik ne demektir, onu inceleyelim.

Resim

Farklı Seslerin Harmonisi: Çok Sesli (Polifonik) Müzik 

Polifonik müzik nedir diye soracak olursak, en basit haliyle müzikte bir parçanın birbirinden bağımsız, farklı seslerin bir araya gelerek seslendirilmesi denilebilir. Polifonik müzik türü koro müziği için uygun olup, ses çeşitleri korodan koroya farklılık göstermektedir. Türkiye’de polifonik müzik türü 1989 yılında Türkiye Polifonik Korolar Derneği’nin kurulmasıyla yaygınlaşmış olup 2000’li yıllara doğru dinleyici kitlesini arttırmıştır.


Resim

Türkiye Polifonik Korolar Derneği’ni kurucusu Mustafa Apaydın’ın anlatımıyla tanıyalım

​Türkiye Polifonik Korolar Derneği, 1989 yılında kurulmuş olup bir sivil toplum örgütü olarak günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Her yaştan, her kesimden insana hitap eden bu dernek gönüllülük esasına dayanarak insanları koro müziği alanında eğitmeyi, ve verdikleri konserlerle ülkemizde koro müziğine olan ilginin artmasını hedeflemektedir. Kendi cümleleriyle amaçlarını şu şekilde belirtmişlerdir: “Ulusal müzik kültürümüzün evrensel boyut kazanmasında Polifonik Koro Müziğinin öneminin bilinci içinde, bu müzik türünün toplumumuzda da yaygınlaştırılarak Türk Koro Müziğinin evrensel müzik dünyasında yerini alabilmesine katkıda bulunmak derneğimizin temel amacıdır”.[1] Türkiye Polifonik Korolar Derneği, Türkiye’de polifonik koro alanındaki ilk dernek olup kurulduklarından bu yana en önemlisi Türkiye Korolar Şenliği olan birçok ilki gerçekleştirmişlerdir. Çok fazla emek sonucunda, yoktan var edilen bu dernek sadece yurt içinde değil, yurt dışında yapılan müzik organizasyonlarında da günümüzde koro müziği alanında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekte ve birçok ödüle layık görülmektedir.[2]
Resim

Her Yaştan Sesleri Duyabilirsiniz

Herkesin katılabileceği, her yaştan seslerin duyulabildiği bu dernekte 8 tane koro yer almaktadır.
Minikler Korosu : Çok küçük yaşlardaki çocukları koro müziğiyle tanıştırmak ve onlara koro müziğini sevdirmek amacıyla kurulan Minikler Korosu.
Çocuk Hazırlık Korosu : Minikler Korosu’nun bir devamı sayılan Çocuk Hazırlık Korosu.
Çocuk Korosu : Çocuk Hazırlık Korosundan yetişen çocuklar için Çocuk Korosu.
Gençlik Korosu : Yaş aralığı 16-25 arasındaki gençler için Gençlik Korosu.
Büyükler Korosu : Yetişkinlere hitap eden Büyükler Korosu.
Kızlar Korosu : Tamamı kız koristlerden oluşan Kızlar Korosu.
Rengım Vokal Topluluğu ve Dernek Korosu : Rengim Vokal Topluluğu ve dernek bünyesindeki şeflerin oluşturduğu Dernek Korosu.
Resim

Türkiye Korolar Şenliği’nin Hikayesi ve Amacı

Her yıl düzenlemiş oldukları Türkiye Korolar Şenliğin amacı Türkiye’deki koroların birbirini tanıması ve varlıklarını tüm Türkiye’ye duyurabilmesidir. Bu etkinlik ile her geçen yıl daha fazla insanın koro müziğiyle tanışması ve insanların korolarda aktif olarak yer alması hedeflenmektedir. Türkiye’nin birçok yerinden katılan korolar çalışmalarını bu etkinlik ile diğer korolarla ve koro müziğine ilgi duyan insanlarla paylaşabilmektedirler. Türkiye Polifonik Korolar Derneği, bu etkinliğin Türkiye’de koro müziğini geliştirdiğine inanmaktadır.

İlki 1996 yılında gerçekleştirilmiş. Hem devlet koroları hem de özel korolar ilk defa bu etkinlikle bir araya gelmiştir ve birbirlerini tanıma fırsatı bulmuşlardır. Şenliklere çeşitli gençlik koroları da katılmıştır. Boğaziçi Caz Korosu, Boğaziçi Gençlik Korosu, Türkiye Polifonik Korolar Derneği Gençlik Korosu gibi korolar, 20. Korolar Şenliği’ne katılan önemli gençlik korolarındandır. Nilüfer Tatman tarafından yönetilen, 1992 yılında kurulan Türkiye Polifonik Korolar Derneği Gençlik Korosu, Türkiye Korolar Şenliği’ne her yıl katılmış, çeşitli ödüller almıştır.

Yirmi yıl önce koroların sayısı yirmiyi geçmezken bu sayı günümüzde beş yüze ulaşmıştır. Dernek Kurucusu Mustafa Apaydın, bu artıştan ne kadar gururlu ve mutlu olsa da sayının hala yeterli olmadığına inanmakta ve örneğin Almanya’da bu sayının altmış iki bin civarında olduğunu belirtmekte ve Türkiye’de de bu sayının en az elli bin civarında olması gerektiğini savunmaktadır.

Türkiye Polifonik Korolar Derneği’nin Şarkı Seçimi

Türkiye Polifonik Korolar Derneği verdikleri konserlerle pek çok yerli ve yabancı olmak üzere değişik türlerde şarkılar seslendirmişlerdir. Toplumsal olaylara karşı tutumlarını dile getirmek ve duygularını yansıtmak amacıyla zaman zaman şarkı seçimlerine ayrıca önem vermiş ve olaylar karşısındaki duyarlılıklarını söyledikleri şarkılarla belirtmişlerdir. 2014 senesinde düzenlenen Korolar Şenliği’nde dernek bünyesindeki gençlik korosu Soma’da gerçekleşen üzücü olaya tepkisini ve üzüntüsünü dile getirmek amacıyla Ruslara ait olan ve Volga Nehri’nin kıyısında çalışan işçileri ve zorluklar karşısındaki durumlarını anlatan “Ey, Ukhnem!” şarkısını seslendirmiştir. Atatürk’ün kurduğu cumhuriyete olan bağlılıklarını ve saygılarını dile getirmek için repertuarlarında marşlara da yer vermekte ve ülke bütünlüğü ve birliği ile ilgili şarkıları da seslendirmektedirler. Çocuk korosunun söylediği şarkılara “Atamız”, “Sevgi Her Şeydir” ve “Türkiye Destanı” örnek olarak verilebilmektedir.[3] Bu şarkılar, derneğin Atatürk’e olan saygısını ve cumhuriyete olan bağlılığını açık bir şekilde dile getirmektedir. Bu parçaların, özellikle çocuk korosu tarafından seslendirilmesi Türkiye Polifonik Korolar Derneği’nin,  cumhuriyet bilincinin çocuk yaşta edinilmesi gereken bir şey olduğunu ve Atatürk’ün umut beslediği Türk gençliğinin yine Atatürk’ün açtığı yolda ilerlemesi gerektiğine inandığının önemli bir göstergesidir.

Kurucu Mustafa Apaydın’dan Mesaj Var!
Böylece Türkiye Polifonik Korolar Derneğini sizlerle paylaşmış olduk. Yaz tatili biter bitmez derslerine ve konserlerine başlayacak olan bu derneğe gönülden teşekkür ediyoruz. Türk Sanatının ilerlemesini siz de onlarla birlikte destekleyebilirsiniz. Kurucusu ve dernek başkanı olan Mustafa Apaydın, ” Burada şu ankinden daha çok gençler ve çocuklar eğitim almalı, her koroda şarkı söyleyen birey, Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine çıkartmaya yardım edecektir.”

Adres: İlkyerleşim Mahallesi, 1901. Cd. No:100, 06370 Yenimahalle/Ankara
Telefon: (0312) 255 67 51

[1] “Biz Kimiz” Türkiye Polifonik Korolar Derneği resmi sitesi, erişim tarihi 30 Temmuz 2017.
http://www.p1olifonik.org/bizkimiz.htm
[2] Mustafa Apaydın, görüşmeyi yapan Yusuf Kaya vd., 14 Kasım 2015.
[3] Türkiye Korolar Derneği. 20.Türkiye Korolar Şenliği Kitapçığı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.